Other translations: English, Danish, Russian, Greek, German, French, Spanish, Chinese

BEZSTRONNA MODLITWA DĄŻENIA

Wy wszystkie istoty, z którymi mam dobre i złe związki,
Jak tylko opuścicie tę pomieszaną egzystencję,
Obyście odrodziły się w zachodniej krainie Sukhavati,
A po narodzinach dokończyli poziomy i ścieżki.

 

Tłumaczenie na j. polski: Tomasz Szczygielski