Other translations: English, Danish, Russian, Greek, German, Spanish, Chinese, French

Sześć pytań

Umysł ma nawet więcej projekcji niż jest pyłków kurzu
w promieniach słońca;

Czy jest tu jakiś urzeczywistniony jogin lub jogini,

Który widzi przejawienia rzeczy takimi, jakim one są naprawdę?


Podstawowa natura rzeczy nie jest wytworzona przez
przyczynę i warunek;

Czy jest tu jakiś urzeczywistniony jogin lub jogini,

Który sięgnął samej podstawy tego, przeciął się do ich korzenia?


Impuls umysłu do nagłej myśli nie może być zatrzymany przez zbrojnych z włóczniami;

Czy jest tu jakiś urzeczywistniony jogin lub jogini,
Który widzi, że przywiązanie może się rozpuścić,
być wyzwolone samo w sobie i z siebie?


Ruchu myślącego umysłu nie można zamknąć w żelaznej skrzyni;
Czy jest tu jakiś urzeczywistniony jogin lub jogini,

Który widzi, że dyskursywny umysł sam w sobie jest pusty?


Nawet bóstwa mądrości nie unikają zmysłowych przyjemności;
Czy jest tu jakiś urzeczywistniony jogin lub jogini,

Który zdolny jest przejrzyście widzieć proces świadomości?


A co z przejawami sześciu rodzajów przedmiotów świadomości;
Nawet ręce Zwycięzców nie mogą tego zatrzymać;

Czy jest tu jakiś urzeczywistniony jogin lub jogini,

Który widzi, że za zjawiskami nie ma żadnych przedmiotów?


Tłumaczenie na j. polski: Tomasz Szczygielski Tłumaczenie na j. polski: T. Szczygielski, Warszawa, 2005