Other translations: English, Danish, Greek, German, French, Spanish, Chinese

SAMOPOJAWIAJĄCE SIĘ ZŁUDZENIE

Wszystkie te formy, puste przejawienia,
Są jak tęcza ze swoją świetlistą poświatą,
W rozległości pustych przejawień,
Puść to i idź tam, gdzie umysł nie sięga.


Każdy dźwięk jest dźwiękiem i pustką,
Jak dźwięk echa w oddali,
W rozległości dźwięków i pustki,
Puść to i idź tam, gdzie umysł nie sięga.


Każde uczucie jest błogością i pustką,
Przekraczającą możliwości określeń werbalnych,
W rozległości błogości i pustki,
Puść to i idź tam, gdzie umysł nie sięga.


Wszystkie świadomości są świadomością i pustką,
Przekraczają możliwości poznania mentalnego,
W rozległości świadomości i pustki,
Puść to i idź tam, gdzie umysł nie sięga.

 

Tłumaczenie na j. polski: Tomasz Szczygielski